Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Richard C. Taylor

RICHARD C. TAYLOR Marquette Üniversitesi felsefe bölümünde bulunan Taylor, Arapça felsefe geleneği ve onun Yunanca kaynakları ile Latincedeki etkileri hakkında çalışmaktadır. Liber de Causis, İbn Rüşd ve ilgili diğer konularda çalışmaları vardır. İbn Rüşd’ün Aristoteles’in “De Anima”sı Üzerine Uzun Şerh’inin İngilizceye çevirisini henüz tamamlamıştır ve yakında yayınlanacaktır.

Kitapları