Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Yöneticiler İçin Gerçek Kriz Öyküleri

Kriz Yönetimi ve Kurum Kültürü

Eser, son otuz yılını krizler içinde geçiren ve bu krizlerde moral değerleri ve insan unsuru yıpranırken, ülke kaynaklarını ve işlet-melerini kaybeden ülkemiz insanının, bu konudaki bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yöneticiler İçin Gerçek Kriz Öyküleri, değer ve yönetim ana sorununu yaşayan ülkemizin yöneticileri, yönetim eğitimi alan öğrencileri ve krizden etkilenen insanları için; kriz olgusunu doğru algılamaları ve yönetebilmeleri konusunda rehber bir nitelik taşıyor.

Alana ilişkin temel bilgileri aktarırken, bilgilerin özümsenebilmesi için, yaşanmış kriz olaylarına yer veren eser, krize ilişkin kuramsal bilginin ve krize hazırlıklı olmanın etkisini, yaşanmış kriz olayları ile çözümlüyor. Bu çalışmayı, alana ilişkin diğer çalışmalardan farklı kılan diğer bir özellik kültürel zenginliğimizdeki krize hazır olma bilincini oluşturan atasözü, vecize ve hikâyelerle kuramsal bilgilerin bütünleştirilmesi. Kuramsal bilgi insanımızın ihtiyaçları dikkate alınarak, akıcı bir üslup içinde kültürel zenginliğimizle harmanlanıyor.

Kriz üreten değil, konjonktürel krizleri okuyan ve fırsata dönüştüren bir anlayış geliştirmesi, Bölgemizde öncü ve önder bir ülke olmamıza yönetimsel bir katkı sağlaması temennisiyle, bu eseri, açık zihinlere sunuyoruz.

Bu kitabı satın al (Babil) Bu kitabı satın al (Kitapyurdu) Bu kitabı satın al (Idefix) Bu kitabı satın al (Pandora) Bu kitabı satın al (Hepsiburada) Bu kitabı satın al (Trendyol)

Diğer Kitapları (İbrahim Zeyd Gerçik)

Kitap Hakkında Yorum Yazın