Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Yöneticiler İçin Gerçek Kriz Öyküleri / Kriz Yönetimi ve Kurum Kültürü

 

Yöneticiler İçin Gerçek Kriz Öyküleri / Kriz Yönetimi ve Kurum Kültürü
 

 

İbrahim Zeyd Gerçik

İstanbul: Küre Yayınları, 2009
 
Küresel ekonomik kriz üzerine atılan nutuklar kriz sözcüğünün yönetim alanındaki anlamını unutturmuşa benziyor. Ortalama zihinler için her şeyin bitişine işaret eden felaket senaryoları ile bezeli bu nutuklar, pasif ve teslimiyetçi bir ruh halini de beraberinde getiriyor.
Oysa krizler yönetim döngüsü içerisinde yer alan kaçınılmaz olgulardır. Kurum ve kuruluşların kriz düzleminde başarısı, yalnızca krizden kaçabilme kapasiteleri ile belirlenmez. En az o kadar önemli olan bir diğer konu, kurumların krizlerle karşı karşıya geldiklerinde onları yönetebilmeleri ve krizleri birer fırsata dönüştürebilmeleridir.
Bu noktada tecrübenin önemi yadsınamaz bir biçimde ortaya çıkıyor. Özellikle Türkiye gibi krizlerden oldukça muzdarip olan bir ülkede, gerçek krizlerin nasıl ele alındığına dair verilecek örneklerin son derece ufuk açıcı ve yol gösterici olacağı muhakkak.
Geçtiğimiz günlerde Küre Yayınları’ndan çıkan ve İbrahim Zeyd Gerçik’in kaleme aldığı Yöneticiler İçin Gerçek Kriz Öyküleri, yukarıda bahsi geçen konuya eğiliyor. Yaşanmış krizler, onlara müdahale ediliş biçimleri, başarılı ve başarısız kriz yönetimleri gibi pek çok konunun incelikli noktaları ile okuyucuyu karşı karşıya getiren Gerçik’in derlediği her bir öykü, yönetim anlayışı ve kriz yönetimi noktasında önemli ilkeleri ortaya koyuyor. Yalnızca teorik bilgilerle yetinmek yerine somut örneklerle okuyucunun zihnine ışık tutan yazar, aynı zamanda kültürel öğeleri de kaynak olarak göstermekten çekinmiyor. Atasözleri, deyimler ve mesellere sıklıkla başvurulan çalışma, bu yönüyle kendi kültürel dünyamıza yabancı, yavan ve soğuk bilgiler yığını olma sakıncasından da kendisini korumuş oluyor.
Yalnızca büyük şirket yöneticilerinin değil, sorumluluğu altında birden fazla insan bulunan yahut kişisel gelişimine yatırım yapmak isteyen herkesin okuması gereken bir çalışma.
Kaynak : http://www.anlayis.net/topluMakaleGoster.aspx?dergiid=78&turid=14&anchorbug=fix#2309