Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ortadoğu Yıllığı 2009

  • Tükendi

Ortadoğu Yıllığı 2009, başta uluslararası ilişkiler öğrencileri olmak üzere tüm araştırmacıların ve Ortadoğu’ya ilgi duyanların bilgi ile buluşturulması konusunda kalıcı bir hizmet sunma amacıyla hazırlanan Ortadoğu Yıllığı serisinin beşinci kitabı. Elinizdeki cilt üç ana bölüme ayrılmıştır. ılk bölümde Türkiye’nin ıran politikası 2009 yılı olayları özelinde ele alınıyor. ıkinci bölümde “Çekirdek Ortadoğu” olarak adlandırdığımız bölgede yer alan 15 ülkenin, ilgili yıla ait gelişmeleri irdeleniyor. Üçüncü bölümde ise, 2009 yılından bağımsız bir şekilde Ortadoğu ile ilgili 4 makale yer alıyor: “ısrail Saldırganlığına Karşı Uluslararası Hukukun ımkânları”; “Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleri ile Dış Ticaretinin Yapısal ve Sektörel Analizi (1980-2008 Dönemi)”; “Rusya’nın Ortadoğu’ya Dönüşü”; “Türkiye’nin Değişen Ortadoğu Algısı: ıdeoloji-Güvenlikten Ekonomi-Medeniyete”

Bu kitabı satın al (Babil) Bu kitabı satın al (Kitapyurdu) Bu kitabı satın al (Idefix)

Diğer Kitapları (Kemal İnat)

Diğer Kitapları (Muhittin Ataman)

Kitap Hakkında Yorum Yazın