Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Tecelli için şehrini arayan bir medeniyet

4 Temmuz 2016

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU ORUCUNU KİTAPSEVERLERLE AÇTI

Davutoğlu “hoca”nın Küre Yayınları’ndan geçtiğimiz günlerde çıkan Medeniyetler ve Şehirler adlı kitabını, emekliliklerinin ardından siyasetçilerin kaleme aldıkları Ben de Yazdım tarzında bir metin sanmak büyük hata. Önümüzdeki kitap, danışmanların yahut devlet memuru metin yazarlarının elinden çıktığı hâlde falanca siyasetçinin imzasını taşıyan bir metin de değil. Çünkü Ahmet Davutoğlu, fikri ve siyasi etkisi, iktidar koltuğunda oturma süresiyle sınırlı siyasetçilerden biri değil. O, ülkemizde medeniyet kavramını eksene almış soy bir düşünür. Çalışmaları kâh siyaset tarihiyle başlayan, oradan kültür tarihine kayan, çok geçmeden felsefe ve hikmet kıvrımlarını dolanabilen, ardından kadim bilginin günyüzü görmemiş furuatından devşirilmiş taptaze açılımları, şahsi ve siyasi imbiğinden süzerek muhatabının alâkasına takdim eden istisnai bir düşünce adamı Davutoğlu.

Devamı Gerçek Hayat’ın 819. sayısında..

Kaynak : http://www.gercekhayat.com.tr/kultur-sanat/tecelli-icin-sehrini-arayan-bir-medeniyet/