Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

'Din Felsefesi: Seçme Metinler' çıkıyor

Küre Yayınları, Din Felsefesi alanında yayınladığı serinin son çıkan kitabı "Din Felsefesi: Seçme Metinler" ile bu alanda okuyan öğrencilere zengin kaynak imkanı sunuyor.

Dinî inançlarla ilgili yaklaşık bir düzine temel soru etrafında örülmüş olan Din Felsefesi: Seçme Metinler; hem —dinî tecrübe, teist argümanlar, kötülük problemi ve mucizeler gibi— din felsefesinde genel kabul görmüş, hem de —dinin ontolojik hükmü, reformcu epistemoloji, açık teizm, bilim ve din çatışması ve dinî çeşitlilik gibi— yeni ilgi alanları hâline gelmekte olan mevzulara dair metinleri ihtiva ediyor. Eseri oluşturan metinler, dinî inançların felsefî zeminine dair müzakereler içermesi bakımından din felsefesi alanında çalışan öğrencilere hitap ettiği kadar, dinî meselelerin felsefî zeminde tartışılmasıyla, lehte ve aleyhte sunulan gerekçelerle ilgilenen felsefe okuruna da hitap ediyor. Seçilen metinler, köklü ve kadim sorulara verilmiş, uzun bir tecrübe ve birikim sonucu ortaya çıkan incelikli cevapları yansıtıyor.

Din Felsefesi: Seçme Metinler, din felsefesi derslerinde kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Kitaptaki ondört kısmın her birisi, o kısımdaki temel mevzuları belirten ve okuma parçalarından her birinin konuyla alakasını kapsamlı olarak izah eden kapsamlı bir giriş içermektedir. Her bir metnin başında kısa bir takdim yazısına ve sonunda, metinle ilgili çalışma sorularına yer verilmektedir. Bu kitap, öğrencilerin nabzını tutacak —yani, her bir mevzu ya da konunun niçin önemli olduğunu gösterecek ve anahtar konumdaki meselelerde kendi görüşlerini oluşturmalarına fırsat temin edecek— şekilde tanzim edilmiştir.

DİN FELSEFESİ: SEÇME METİNLER

Editörler: Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger

Tercüme: Rahim Acar, Nebi Mehdiyev, Hümeyra Özturan, Osman Baş

Yayına Hazırlık: Mustafa Demiray

Kaynak : http://www.on5yirmi5.com/haber/kultur-sanat/kitap/134477/din-felsefesi-secme-metinler-cikiyor.html