Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

İran: Ulusal Kimlik İnşası - Hamid Ahmedi

BEYAN GAZETESİ

Şevket Tatar

Kitabın yazarı Hamid Ahmedi,1957 yılında Meşhed şehrinde doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Tahran Üniversitesi siyasal bilgiler bölümünde tamamladıktan sonra 1995 yılında Kanada Carleton Üniversitesinde İran'da Etnik Milliyetçilik politikları adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı.Halen Tahran üniversitesinde görev yapan Ahmedi, İranda'ki etnik akımları inceleyen çalışmalar üzerine yoğunlaşmıştır Ahmedi'nin ortadoğu'da krizin kökleri, Efsaneden gerçeğe İran'da etnik kimlik ve etnik akımlar adlı telif çalışmalarının yanı sıra çok sayıda makalesi ve kitap tercümeside bulunmaktadır.          

Kitapda geçen ana başlıklar sırasıyla şöyledir:İran kimliğinin tarihsel ve teorik temelleri,İran kimliğine ilişkin tabuları kırmak ve ulusal birliğin güçlendirilmesi için yöntemler,İran kimliğinin riskleri,Kimlik tarihsel konum ve İran'lı etnik grupların önündeki sorunlar,İran'da kimlik,tarih ve anlatı,İran'da Din ve Milliyet: Dayanışmamı,Çekişmemi? İran'da siyasal ideolojisi ve toplumsal kimlik,İran'da ulusal ve etnik kimlik krizi,yerel seçkinler,küreselleşme ve Federalizm rüyası,Modern İran'da şehir,Kimlik ve siyaset = ALAN İNCELEMELERİ=Pantürkizme bakış ve Ruşeni bey macerasının pantürkizme etkileri,Azerbaycan kimliği hakkındaki on yıllık kargaşaya bir bakış,Devrimden önce ve sonra kürt bölgelerinin gelişim süreci,Huzistan ve etnik sorunlar.           

Sahip olduğu tarih ve jeostratejik önemiyle ortadoğunun en önemli güçlerinden biri olan İran'da son dönemde en çok tartışılan konulardan birisini kimlik meseleleri oluşturuyor. Bu tartışmalara yön veren Küresel yada bölgesel sebepler olsada,tartışmaların merkezinde devrim'den sonraki iç sorunlar yatıyor.       

Kimlik tartışmaları,bir yandan islam devriminden sonra Şah'ın tek taraflı kimlik politikalarına cevap olarak güç kazanan Din yanlısı kimlik politikalarıyla öte yandan bölgede yeni kurulan devletlerin etkilediği etnik hareketlerle yakından alakalıdır.Bu bağlamda 1997'den sonra ülkede yaşayan gelişmeler ve Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması,Irak'ın işgali gibi bölgesel gelişmeler İran ulusal kimliğine dair tartışmaların yanı sıra etnisite,Milliyet ve Din gibi konularıda tartışma alanına taışımıştır İranda'ki ulusal kimlik inşasını tarihi kökleri ve teorik temelleri çerçevesinde inceleyen kitap;Ulusal kimliğinin karşı karşıya olduğu tehlikeleri,Milliyet ile Din arasındaki tartışmaları federalizm'in doğuracağı tehlikeleri ve etnik gruplardan kaynaklanan meseleleri postmodernizm ve küreselleşme kaynaklı düşünsel yaklaşımlar vasıtasıyla tartışan teorik incelemelere ve alan araştırmalarına yer veriyor.

Kaynak : http://www.kahtabeyan.com/?yerel-haber/iran-ulusal-kimlik-insaasi-hamid-ahmedi-kure-yayinlari-10908y.htm