Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Türkiye nereye koşmalı?

Doç. Dr. İbrahim Kalın, Başbakan Başdanışmanlığı yapmış, bugün Başbakan Müşteşar Yardımcılığı görevinde bulunan bir isim. SETA Vakfı’nın kurucu başkanlarından.

Ama onu daha çok “İslam ve Batı” üzerine kafa yoran bir yazar olarak tanıyoruz. Kalın yeni kitabı Akıl ve Erdem’de “Türkiye yirmi birinci yüzyılda kendisine nasıl bir varlık alanı inşa edecek?” sorusuna cevap arıyor. Kitapta Türkiye’nin modernleşme serüveninin çarpıklığı ortaya konuyor: “Bir tarafta dünyayla entegre olmak ve modernleşmek adına kendi varlığına sırtını dönmek, öte tarafta kendi olmak adına her şeyi ötekileştirmek ve küçük milliyetçiliklere hapsolmak, Türk modernleşmesinin sağ ve sol versiyonlarının ürettiği bir sonuçtur. Küreselleşme ve çoğul modernite çağında Türkiye bu yüklerinden kurtulmaya çalışmaktadır.” Yazar,  Akıl ve Erdem’de “toplumsal muhayyile”yi öne alan bir düşünme biçimi geliştiriyor. “İslam, Şiddet ve Barış”, “Çok kültürlülük, İslamofobi” kitapta öne çıkan başlıklar.

 

Kaynak : http://www.aksiyon.com.tr/kitaplik/turkiye-nereye-kosmali_537298