Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Bir isim, bir medeniyet…

Bir isim, bir medeniyet…

Selahaddin Eyyubî’nin adı anılınca akla gelen Eyyubîler kimdir? Nasıl bir medeniyet inşa etmişlerdir?

Eyyubî Hanedanı şüphesiz ki sadece İslam tarihi kapsamında değil, bütün Ortadoğu hatta bir bakıma Avrupa ve dünya tarihinde etkileyici ve belirleyici süreçleri başlatmıştır. Her ne kadar Eyyubî ismi zikredilince akla evvela Sultan Selahaddin ve Kudüs’ün fethi gelse de söz konusu ailenin başta Suriye, Mısır, Yemen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ortaya koyduğu kapsayıcı şemsiye konunun bilinenin çok ötesinde olduğunu ortaya koyuyor. Önder Kaya editörlüğünde Küre Yayınları’nca neşredilen “Eyyubiler/ Yönetim Diplomasi Kültürel Hayat” başlıklı kitap bu yorumu haklı çıkarır tarzda muhtevasıyla dikkat çekiyor. Eser genel itibarıyla üç ana bölümden müteşekkil: Eyyubi Melikleri, Siyasi İlişkiler ve Kültürel Hayat. Alanında uzman isimlerce neşredilen ana bölüm başlıkları altındaki makalelerle Eyyubî Devleti’nin Zengî Atabeyliği’nden sonra yaklaşık bir asır sürdürdüğü hâkimiyeti ele alınmaktadır. Söz konusu hanedan ve dönemine dair yeterli araştırma ve incelemenin bulunmadığı gibi bir tespitten sonra ana kısımlar altındaki metinlerin içeriğine ilişkin bilgi sahibi olma adına başlıklara bakarsak: “Bir Eyyubi Melikinin Portresi: Melik Efdal Nureddin Ali b. Selahaddin Eyyubi”, “Âlim ve Devlet Adamı Olarak Bir Eyyubi Meliki el- Melik’ül Muazzam”, “Eyyubi Hükümdarı el- Melik’ül Âdil ve Komşu Türk Hanedanları”, “Bir Eyyubi Hükümdarı ve Müverrihi el- Melik’ül Mansur”, “Bir Devrin Sonu Eyyubiler”, “Selçuklu- Eyyubi İlişkilerinden Bahseden Kaynaklar ve Çalışmalar”, “Sultan Salâhaddîn Eyyubi’nin Anadolu’daki Türk Devletleriyle Münasebetleri”, “Türkiye Selçuklu- Eyyubi Siyasî Münasebetleri”, “Artuklu- Eyyubi İlişkileri”, “Celaleddin Harizmşah’tan sonra Anadolu ve Suriye’de Harizmliler”, “Eyyubilerin Kilikya Ermeni Baronluğu ile Siyasi İlişkileri”, “Eyyubi Meliklerinden el- Eşref Musa’nın Artuklu Melikleri ile İlişkileri”, “İbn Nazif el- Hamevi’nin Yassıçimen Savaşı Hakkındaki Raporu”, “Eyyubiler Devrinde Tıp Eğitimi”, “Dımaşk Eyyubi Meliki el- Melik’ül Muazzam’ın İlmî Hayatı”, “Selçuklu Devleti’nin Askerî Teşkilatının Eyyubi Devleti Askerî Teşkilatına Tesiri” ve “Türkiye Selçuklu Sultanları, Melikleri ve Melikelerinin Evlilikleri”.

EYYUBİLER/ YÖNETİM DİPLOMASİ KÜLTÜREL HAYAT

Önder Kaya (editör)

Küre Yayınları

395 sayfa

02125206641

2012-07-02

Muhabir: SEDAT GÜLMEZ

Kaynak : http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=33004