Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ortadoğu Yıllığı 2008

Ortadoğu Yıllığı 2008
 
 
 
Editörler: Kemal İnat, Muhittin Ataman, Burhanettin Duran
İstanbul: Küre Yayınları, 2009
 
Dış politikada açılımlar, atılımlar birbiri ardına geliyor. Dün düşman olarak gördüğümüz ülkeler, bugün en yakın müttefiklerimiz hatta dost ve kardeş ülkeler haline geliyorlar. Buna bağlı olarak yalnızca dış politika algımız değil, tüm dünya tasavvurumuz değişiyor, gelişiyor. Türkiye kendisi dışındaki dünyanın farkına vardıkça, dış dünyaya gösterdiği ilgi ve alaka da giderek artıyor. Bu alakanın en dolaysız sonucu ise kendisi dışında var olan dünyaya dair bilgisini arttırma ihtiyacı olarak ortaya çıkıyor.
Bilgi ihtiyacının en somut olarak kendisini gösterdiği bölgelerden biri, Ortadoğu coğrafyası. Son yıllara dek yeterince tanımadığımız, birtakım kalıp yargılar dışında aslında hakkında çok az şey bildiğimiz bir bölge Ortadoğu. Ne var ki son yıllarda ortaya konan güçlü iradeyle dış politikada başlayan yeni dönem, birtakım şeylerin değişmekte olduğunu gösteriyor. Değişimin en belirgin olarak kendisini hissettirdiği nokta ise toplumlar arası ilişkiler olarak beliriyor ve toplumların birbirlerini daha yakından tanımaya dönük ihtiyaçları gözle görülür bir hal alıyor.
Bu çerçevede 2005 yılında başlayan bir çalışma, önemli bir boşluğu doldurmaya talip oluyor. Ortadoğu Yıllığı adıyla 2005 yılında ilk defa okuyucu ile buluşan çalışmanın son cildi, Ortadoğu Yıllığı 2008 başlığı ile yayınlandı. Küre Yayınları’ndan çıkan ve editörlüğünü Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Burhanettin Duran’ın üstlendiği çalışma “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya son verme” düsturu ile hayata geçirilmiş. Proje sahipleri bu yıllıkla, son yıllarda yakın ilişki içerisine girdiğimiz Ortadoğu ülkeleri hakkında geriye dönük olarak inceleme ve araştırma yapacak olanlara yönelik bilgi ağırlıklı bir veri tabanı oluşturma fikrinden hareketle yola çıkmışlar.
2008 yıllığında dış politikamızın önemli gelişmeler kaydettiği İran konusu ayrıntılı bir biçimde incelenmiş. Diğer Ortadoğu ülkelerinin 2008 yılı içerisinde tecrübe ettiği gelişmeler de ele alınmış.
Uzun soluklu olarak tasarlanan projenin, alanında önemli bir eksikliği gidereceğinden kuşku yok.
Kaynak : http://www.anlayis.net/topluMakaleGoster.aspx?dergiid=80&turid=14&anchorbug=fix#2515