Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Süleymaniye gerçeğine vakıf mıyız?