Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Yirmi beş yıl sonra Türkçe’de

Prof. Dr.Ahmet Davutoğlu’nun 1990’da doktora tezi olarak hazırladığı ve 1994’te İngilizce olarak yayınlanan “Alternatif Paradigmalar” adlı çalışması 25 yıl sonra Türkçe’de...

Küre Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, iki alternatif paradigma olarak İslam ve Batı medeniyetlerine zihnî temel teşkil eden dünya görüşlerinin süreklilik ve tutarlılık unsurlarını ontolojik, epistemolojik ve aksiyolojik arka planları açısından ele alarak söz konusu dünya görüşlerinin siyaset teorisine etkilerini ele alıyor.

Çeyrek asır önce Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte bir bütün olarak insanlığın, İslam dünyasının ve ülkemizin kritik tarihî eşiklerden geçtiği bir dönemde kaleme alınan bu çalışma sosyo-politik sistemin ve devletin gerekçelendirilmesi, siyasî otoritenin ve yönetimin meşruiyeti, güç ve çoğulculuk yapılanmaları ve siyasî birim ve evrensel düzen meseleleri etrafında kapsamlı ve derinlikli bir şekilde tartışıyor.

Yeni Şafak Kültür Sanat

Kaynak : https://www.yenisafak.com/hayat/yirmi-bes-yilsonra-turkcede-3357531