Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Türk sinemasının “sessiz” yılları kitaplaştı

Sessiz Dönem Türk Sinema Antolojisi, Küre Yayınları etiketiyle çıktı.

Matbuat üzerinden hareketle sessiz sinemanın Türkiye yıllarını daha geniş bir perspektiften okunmasına katkı sunmayı amaçlayan Sessiz Dönem Türk Sinema Antolojisi, Küre Yayınları etiketiyle çıktı.

Kitap kapsamında, gazeteler hariç, 200’e yakın süreli yayın tarandı. 1895-1928 yılları arasında Osmanlıca olarak yayımlanan bu dergiler içerisinde içeriğini sadece sinemanın oluşturduğu süreli yayınlar, (Film Mecmuası ve Sinema Postası hariç) “Sinemanın Osmanlıca Serüveni” adlı çalışmada konu edildiği için kapsam dışında tutuldu.

Çalışma sürecinde taranan Osmanlıca süreli yayınlar içerisinde sinemaya yer veren 35 dergide 150’ye yakın yazı ele alındı. Editörler, kitabı, sinemanın Türkiye’deki seyrini ve nasıl algılandığını inceleyen makaleleri dikkate alarak hazırladı.

Kaynak : http://kitap.radikal.com.tr/makale/haber/turk-sinemasinin-sessiz-yillari-416114