Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Gelenek, iletişim ve ikna

GELENEK, İLETİŞİM ve İKNA

İletişim Psikolojisi, geçmişimizi geleceğe taşıyacak ipuçlarının derli toplu halde yer aldığı, iletişimimizde ihtiyaç duyduğumuz açıkları kapatmaya talip bir eser. Yüzyıllar öncesinden verilen örnekler de insanın özüne dair hakikatlerin elbise değiştirseler de nasıl aynı kaldığını gösteriyor.

Yeni Şafak | | 18 Ocak 2015, 19:03

Gelenek, iletişim ve ikna

HALİL İBRAHİM İZGİ

İletişim sonucunda genel olarak ikna etmenin veya ikna olmanın amaçlandığı bir süreçtir. Bu nedenle dinler veya konuşuruz. Bu nedenle yazar veya okuruz. Değişik insanlarla iletişime geçer farklı kişilerle onlara uygun olduğunu düşündüğümüz tonlarla konuşmaya çalışırız. Bir kitapla kurduğumuz iletişim bundan bağımsız değildir. Kitabın bizi ikna etmesini bekleriz. Yahut inandığımız farklı gerçekleri sınama ihtiyacı hissettiğimiz için kitap okumaya başlarız. Yazar önceden bildiğimiz, okuduğumuz, duyduğumuz bir isimse daha fazla kulak kabartırız söylediklerine. 

HİKAYE EDEREK ANLATIYOR

İbrahim Zeyd Gerçik, özgün bakış açısına sahip değerli bir isim. Dikta Değil İkna: İletişim Psikolojisi kitabını elime almadan önce Süleymaniye’yi bir yönetim modeli olarak ele aldığı çalışmalarını biliyordum. Dolayısı ile neler söyleyeceğini merakla beklediğim biri isimdi. Yüklüce bir hacme sahip kitap, dolu içeriğini farklı hikayelerle besliyor ve alıntılar yoğun içeriğin ağırlığını bir nebze dengeliyor. Aynı konuda yazılan benzer kitaplardan farklı olarak yazar, çalışmasında ilimle irfanı harmanlamaya çalışmış. Modern sorunlara kadim bakış açısıyla da bakmış. Hikaye anlatımı kitabın üslubuna damgasını vurmuş. Bunu alıntı hikayelerin yanında yazarın kendi anlatımında da görmek mümkün. Bölüm girişlerine yerleştirilmiş hikayeler içeriği zenginleştirse de ayrı bir bölüm olarak yer alması akışı bozan bir sonuç getirmiş. Bunu yazarın ve editörün ortak bir tercihi olarak kabul edebiliriz. 

Teori ve pratiğin harmanlandığı bir nitelik taşıyan kitap, farklı ilgi alanlarından kişiler için bir başvuru kaynağı olacak çeşitlilikte içerik barındırıyor. Telefonda iletişim, kurumsal iletişim gibi konulardaki tespit ve tavsiyeler hafızanın tozunu almaya yönelik hatırlatma niteliği taşıyor.  “İletişim edebi” gibi fazlaca gündeme gelmeyen konuları konuşması kitabın önemini artırıyor. Yerli bakışın kitabın sesine güç kattığını söyleyebiliriz. İletişim psikolojisini anlatan eser iletişimin psikolojiye, psikolojinin de iletişime olan ihtiyacını farklı başlıklarda ayrıntılı biçimde ele alıyor. Peygamber Efendimiz’den günümüz yazarlarına kadar yapılan alıntılar kitabın ismiyle muvafık olarak iknayı temel alıyor. Kaynakça kısmı küçük bir kitaplık oluşturacak zenginlikte ve bu da bize yazarın zihinsel izleğini gösterdiği gibi parmağıyla işaret ettiği yeri de net olarak tanımlıyor. 

İletişim Psikolojisi, geçmişimizi geleceğe taşıyacak ipuçlarının derli toplu halde yer aldığı bir eser. Bu yönüyle aileden iş hayatına varıncaya kadar “gayri safi milli” iletişimimizde ihtiyaç duyduğumuz açıkları kapatmaya talip. Kitabın sayfalarında ilerlerken iletişimin hayatımızı nasıl çepeçevre kuşattığını daha iyi anlıyoruz. Yüzyıllar öncesinden verilen örnekler, insanın özüne dair hakikatlerin elbiseler değişse de nasıl aynı kaldığını gösterir nitelikte. Topluma örnek olma yaralı kalplere merhem olma derdi taşıyan herkesin kabının büyüklüğünce istifade edebileceği eser için İbrahim Zeyd Gerçik’e ve Küre Yayınları’na teşekkür etmek gerekiyor. 

Kitabın künyesi:

Dikta Değil İkna: İletişim Psikolojisi
İbrahim Zeyd Gerçik
Küre Yayınları
2014
231 sayfa

Kaynak : http://www.yenisafak.com.tr/hayat/gelenek-iletisim-ve-ikna-2067126