Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Kapitalizm ve Modernlik

Jack Goody, kapitalizm ve modernlik arasındaki ilişkiyi incelediği eserinde, bu iki kavramı ve sanayileşmeyi sorguluyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

'Kapitalizm ve Modernlik' isimli kitap, Küre yayınlarından çıktı. Kapitalizm, modernleşme ve sanayileşme arasındaki ilişkiyi inceleyen kitabın yazarı 'karşılaştırmalı Artropoloji' çalışmalarıyla tanınan Cambridge profesörü Jack Goody.

Kitap avrupanın dünya ölçeğinde iki büyük etkisi kapitalizm ve modernlik ilişkisini sorguluyor. 

Tarihçiler ve sosyal bilimciler arasında Avrupa'nın XIX. Yüzyıldan beri ekonomik büyüme hususunda diğer tüm kıtaları geride bıraktığı bugün ise birkaç kıtanın ona yetişmek üzere olduğuna dair genel bir kabul vardır. Avrupa'nın bu üstünlüğü ne zaman elde etmeye başladığı ise 'büyük tartışmanın konusudur.

Avrupa'nın klasik zamanlardan beri üstün olduğu düşüncesinin dayanaklarını. Klasik dönemi takip eden feodalizmi ve ardından kapitalizm, modernleşme ve sanayileşme süreçlerine geçişi ele alan Jack Goody, bu geçiş döneminin ve dolayısıyla üstünlüğün ne zaman başladığını ve sebeplerini irdeliyor.

Kapitalizm, modernleşme ve sanayileşmenin kökenleri ile ilgili tartışmaların durumunu gözden geçiren yazar, literatürde sunulan tüm açıklamaların sorgulamaya muhtaç olduğunu belirtiyor.

Özellikle de Batılı yorumcuların, insanlık tarihinin gelişiminde batıya atfettikleri biricikliği ve belirleyici rolü sorguluyor. Avrasya, Hindistan, Çin ve Afrika gibi batı dışı coğrafyada hem arşiv hem de alan araştırması yapan yazar Avrupa'nın geçmişteki ve hâlihazırdaki sorunlarına, entelektüel ve kişisel yaşamları batı'ya ve batı'nın sözlü ve yazılı kaynaklarına bağlı olanlarınkinden daha farklı bir bakış ve alternatif bir kurgu sunuyor.

Kaynak : http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=61762