Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Hayal Perdesi artık yıllık

Elektronik dergide ve web sitesinde 2012 yılı boyunca yayınlanan ve özellikle Türk sinemasına dair yazılar ve söyleşilerden derlenen Hayal Perdesi Yıllığı çıktı

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

2003 yılında Bilim ve Sanat Vakfı kapsamındaki Sinema Atölyesi’ne katılan öğrencilerin yazılı verimlerini devamlı kılma amacıyla fanzin olarak çıkan Hayal Perdesi, 2010 yılından itibaren daha profesyonel bir mecraya taşındı ve düzenli halde iki ayda bir elektronik dergi olarak yayınlanmaya başladı.

Bu aşamada, atölyeden beri devam eden “başta özellikle doksanların sonundan itibaren yeniden hız kazanan Türk sineması olmak üzere farklı coğrafyaların sinemalarına da uzanan bir bakış açısı ortaya koymak, Türk sinema literatürüne kalıcı katkılar sağlayacak verimlere ulaşmak ve teori ile pratiğin birlikte yürüdüğü bir sinemaya dair fikir geliştirmek” şeklinde özetlenebilecek fikri hedefi değişmeden, derginin fanzin olarak yayınlandığı yedi yılda araştırmaları, makaleleri ve söyleşileriyle dergiye katkı sağlayan yazarlara yeni isimler eklendi ve yayın akışı düzenli hale getirildi.

2010 yılından itibaren Hayal Perdesi elektronik ortama aktarılırken www.hayalperdesi.net adresi de sinemaya dair güncel haberleri, vizyon yazıları ve söyleşileriyle internet dünyasındaki yayın hayatına başladı. Web sitesi de dergiyle aynı fikri kaygıları taşırken bir yandan da güncele dair bir bakış açısının mecrası oldu.

Hayal Perdesi’nin “onuncu yılına” yani 2013’e gelindiğinde bir yıl boyunca dergide ve web sitesinde yayınlanan yazıları yıllık olarak bir araya getirme kararı alınmış. Bu bağlamda 2012 yılında dergide ve web’de yayınlanan özellikle Türk sinemasıyla ilintili araştırmaları, makaleleri, eleştiri ve söyleşileri toparlamak hedeflenmiş. Yazılara dikkat edildiğinde güncel sinema kadar Türk sinemasının geçmişiyle de ilgili çalışmalar dikkat çekecektir. Ayrıca, şunu da eklemeli: Türk sineması nitelendirmesini kullanırken bunun içinde sadece uzun metrajlı filmleri değil kısa filmleri ve belgesel yapımları sayıyoruz; yıllıkta uzun metraj dışında kısa filmler ve belgeseller üzerine yazılar da mevcut.

Hayal Perdesi’nde yayınlanan yazılardan örnekler sunan derlemenin ülkemizde günden güne gelişmekte olan sinema literatürüne bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak : http://www.dunyabulteni.net/haberler/285669/hayal-perdesi-artik-yillik