Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

MUTLAKA OKUYUN

 

MUTLAKA OKUYUN

SANAT VE KURAM

Küre Yayınları, Charles Harrison ve Paul Wood’un 20’nci yüzyılda görsel sanatların kuramlarına dair kapsamlı bir derleme olan ‘Sanat ve Kuram’ yapıtını yayımladı. Kitap, sanatçıların yanı sıra eleştirmenlerin, filozofların ve politikacıların da metinlerini içeriyor.
Bu metinler, ‘modern düşünce’nin tarihini ve gelişimini belgeleyecek ve temsil edecek nitelikte.
Kronolojik olarak düzenlenen eserde, sembolizmin mirasından postmodernizme kadar sanat alanında yaşanan tartışmalar sekiz kısım halinde ele alınmış. Her kısım, ilgili dönemdeki uygulamalarda yaşanan gelişmeleri ve kuramsal kaygıların ana hatlarını, çağdaş dünyada etkin politik ve ekonomik güçlerle karşılıklı etkileşimlerini değerlendiren bir giriş yazısı ve ele alınan konuya esas teşkil eden bir denemeyle başlatılmış.
Milliyet Sanat Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz

 

Kaynak : http://cadde.milliyet.com.tr/2011/11/26/Haber