Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

yeni çıkanlar

ÇAĞDAŞ DOĞA DÜŞÜNCESİ
İshak Arslan, Küre Yayınları, felsefe, 420 sayfa

İshak Arslan ‘Çağdaş Doğa Düşüncesi’nde, bir yandan doğa felsefesinin imkan ve araçlarıyla felsefe-bilim tarihini okuyor, diğer yandan da bu tarihsel perspektiften hareketle çağdaş doğa düşüncesini kavramaya çalışıyor. Arslan, tarihsel arka planı oluşturan çalışmasının birinci bölümünde, doğanın klasik kavranışından modern kavrayışa geçiş sürecini, ikinci bölümde de İzafiyet ve Kuantum teorileri yoluyla yoğunlaşmaya başlayan çağdaş doğa düşüncesinin doğuşunu irdeliyor. Yazar devamında da, çağdaş doğa düşüncesinin meafizik, teolojik ve epistemolojik içerimlerine ve bunun ortaya çıkan genel sonuçlarına odaklanıyor.

 

Kaynak : Radikal-kitap