Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

"Ülkemiz Haritaya Benzer", Sinemamız da...