Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Film, anlam dünyasını seyirciye açabilmeli