Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Klasik Türk Edebiyatında Alegori