Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Alegori nedir? Hangi eserler alegoriktir?