Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Yeni çıkanlar

SOSYAL BİLİMLERİN METODOLOJİSİ
Max Weber, çeviren: Vefa Saygın Öğütle, Küre Yayınları, sosyoloji, 222 sayfa
Ünlü sosyolog Max Weber’in ‘Sosyal Bilimlerin Metodolojisi’, düşünürün 1903 ile 1917 yılları arasında kaleme aldığı, sosyal bilimlerin teori ve stratejisindeki problemlere odaklanan makalelerini bir araya getiriyor. Weber burada, sosyoloji ve iktisatta “etik tarafsızlık”ın ne anlama geldiğini ve sosyal bilimde ve sosyal politikada “nesnellik”in ölçütlerini anlatırken, kültür bilimleri mantığının eleştirel bir analizini de yapıyor. Yazılmalarının üzerinden çokça zaman geçmiş olsa da, buradaki makaleler, Weber’in metodolojik analizini çağdaş sosyal bilimlerin temel meseleleriyle bağlantılandırmasıyla oldukça önemli.

 
Kaynak : http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=HaberYazdir&ArticleID=1085552