Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Ahmet Faruk Aysan

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu ve University of Maryland College Park’ta 2001 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent oldu. Dünya Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Oxford Analytica’nın da aralarında bulunduğu kurumlara danışmanlık yapan Aysan, 2005-2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aysan halen Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermeyi sürdürmektedir. Merkez Bankası’ndaki görevine atanmadan önce Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi’nde başkan yardımcılığı, G-20 Finansal Güvenlik Uzmanları Grubu üyeliği, TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Destek Grubu danışma kurulu üyeliği ve Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programında ekonomi alanında ülke uzmanlığı görevlerini yürütmüştür. Uluslararası finans, makroekonomi, ekonomi-politik, bankacılık ve finans konularında uzmanlaşan Aysan, birçok uluslararası derginin yayın kurulu ve danışma kurulu üyesidir. Akademik dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan A. F. Aysan, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı yayın ödüllerini ve akademik teşvik ödüllerini, Middle East Economic Association tarafından verilen İbn Haldun Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri üzerine yazılan en iyi makale ödülünü aldı. Ahmet Faruk Aysan 3 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi üyesi, 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aysan ayrıca London School of Economics and Political Sciences (LSE) European Institute bünyesinde kurulan Contemporary Turkish Studies kürsüsünde TCMB adına danışma kurulu üyeliğini de sürdürmektedir.

Kitapları