Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Kültürler Arası Ticaret

Dünya Tarihinde

  • Tükendi

İnsanlık tarihiyle yaşıt kültürler arası ticaret, en basit mübadele biçimlerinden Batılı ülkelerin Doğu’da kurduğu sömürge imparatorluklarına kadar çok farklı biçimlerde tezahür etmiştir. Philip D. Curtin, bu mübadelenin serüvenini, tarım devrimiyle tarih sahnesine çıkıp sanayi devrimine kadar varlıklarını sürdüren ticaret diasporaları temelinde inceliyor. Batı(nın coğrafi keşiflerle birlikte Doğu ticaretinde mutlak hakim olduğu yargısını da sorgulayan Curtin, 1740’lara kadar bölge ticaretinde Asyalıların daha etkin olduğunu, Avrupalı şirketlerin XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren üstünlüğü ele geçirdiğini belirtiyor.

Ticaret maksadıyla yabancı bir topluma yerleşen diaspora tüccarları iki kültür arasında yalnızca ticaret aracıları olmakla kalmamış, kültürler arası etkileşimin de öncüleri olmuşlardır. Curtin bu toplulukları, Asur ticeret diasporalarından Maya medeniyetine, Yeni Culfa’daki Ermeni tüccarlardan İpek Yolu’na ve Kuzey Amerikan kürk ticaretinden Doğu denizlerinde ticaret yapan imtiyazlı Avrupa şirketlerine kadar geniş bir düzlemde etraflıca inceliyor. Tüccar sınıfının farklı kültürlerde nasıl algılandığı, dinlerin yayılmasında ticareten etkisi, ticaretin aracılara ve Lingua francaları kitapta kendine yer buluyor. Curtin, pratik uygulamaların yanı sıra ticaretin modellerini ve medeniyet düzlemindeki karşılıklarını da tespit etmeye çalışıyor.

Hatırı sayılır miktarda haritayla desteklenen kitap, dünya çapındaki bu uzun serüvenin layıkıyla anlaşılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Bu kitabı satın al (Babil) Bu kitabı satın al (Kitapyurdu) Bu kitabı satın al (Idefix)

Kitap Hakkında Yorum Yazın