Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Anthony Kenny