Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Medaim Yanık

Tıp eğitimine 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladı. Uzmanlığını 2000 yılında Cerrahpaşa Psikiyatri Kliniği’nde tamamladı. Uzmanlık tezini çocukluk çağı travmatik yaşantıları alanında yaptı. 2000-2005 yılları arasında Harran Üniversitesi’nde çalışırken bipolar (manik depresif hastalık) polikliniğini 5 yıl boyunca yürüttü. Şanlıurfa’nın zengin kültürel atmosferinden etkilenerek kültürel psikiyatri çalışmaya başladı. 2005-2009 yılları arasında Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi başhekimliği ve Sağlık Bakanı’nın ruh sağlığı alanında danışmanlığını yaptı. Bu dönemde “ruh sağlığı hastanelerinin iyileştirilmesi”,“ruh sağlığı eylem planı”nın yazılması, “toplum psikiyatrisi modeli”ne geçilmesi ve “psikiyatri hastanesi mimarisi” konularında çalıştı. 2009 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ve psikoloji bölümünün kuruluş çalışmalarına katıldı. Halen, klinik kültürel psikiyatri / psikoloji, siyaset psikiyatri/psikolojisi, çatışma analizi ve çözümleri alanlarında çalışmaktadır.

Kitapları