Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Bülent Aras

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 1994 yılında lisans eğitimini, 1999 yılında da doktorasını tamamlamıştır. 2003 yılında Oxford Üniversitesi St. Anthony’s College’de, 2004 yazında ise Paris merkezli Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nde araştırmacı olarak yer almıştır.

Profesörlüğünü 2006 yılında Işık Üniversitesi’nde alan Aras, 2010 yılında St. Anthony’s College Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde kıdemli misafir profesör olarak görev yapmıştır. 2010- 2013 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Diplomasi Akademisi Başkanlığı’ndan önce İstanbul Teknik Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Bölümü’nde görev yapmıştır. Halen Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Bülent Aras, aynı zamanda Dışişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun akademik danışmanlık görevini yürütmektedir.

Kitapları