Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Mustafa Şentop

1968 Tekirdağ doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ’da tamamladı. Tekirdağ İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra (1986) Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandı. Ertesi yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi (1987) ve 1991’de mezun oldu. 1988 – 1991 yıllarında Teklif Aylık Hukuk Dergisi’nin kurucuları arasında bulunmuş ve Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlenmiştir.

Avukatlık stajını 1992’de tamamladı. 1993’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002’de doktor, 2005’te doçent ve 2011’de profesör oldu. Kamu hukukunun çeşitli alanlarında, özellikle tarihteki ve hâlihazırda karşılaştırmalı yargı sistemleri, ceza hukuku, devlet yapısı ve anayasa hareketleri üzerine çalışmaktadır. Doktora tezi, “Osmanlı Yargı Sistemi ve Kazaskerlik”, doçentlik çalışması “Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Ceza Hukuku” ve profesörlük çalışması “Türkiye’de Anayasaların Hazırlanması – I, 1876 Kanun-i Esasisi” kitap olarak basılmıştır.

Çeşitli hakemli ilmi dergilerde editörlük yapmaktadır. Türkiye’de hukuk krizi, siyaset sorunları ve özellikle anayasa meseleleri üzerine ilmi ve diğer periyodik yayınlarda yazmaktadır. Birçok üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konferanslar vermiştir.

Kitapları