Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Murat Güvenç

Murat Güvenç Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi direktörüdür.  Lisans, yüksek lisans çalışmasını ve doktora çalışmalarını  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamladı. 1992-2005 yılları arasında aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda profesör olarak çalışan Güvenç,  İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nce desteklenen "Istanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü" sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya Bölümü'nün küratörlüğünü (Eda Ünlü-Yücesoy'la birlikte) yaptı. Temel ilgi alanları kent sosyolojisi ve ekolojisi, göç, ilişkisel ontoloji, niceliksel yöntemler, tarihsel-kentsel coğrafya, sanayi  coğrafyası ve Istanbul üzerine yayınları vardır.  Halen dünya göç akımları, Türkiye iç göç ve göçmen profilleri ve Bursa metropoliten alan üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Kitapları