Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Kemal Karpat

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden (1947) alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler (1957) programlarında tamamladı. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ndeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı. Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı’nı ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumu’nun direktörlüklerini yürüttü. Orta Asya Çalışmaları Derneği’nin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı’nın da koordinatörlüğünü yaptı. Yayımladığı sayısız makale ve kitap arasında son dönemde basılan kitaplarından başlıcaları şunlardır: Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (Ankara: İmge, 2004), Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, (Madison: University of Wisconsin Press, 1985), Studies on Ottoman Social and Political History (Leiden: Brill, 2002), Studies on Turkish Politics and Society (Leiden: Brill, 2004), İslâm'ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaat (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2004).

Kitapları