Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Serap Yazıcı

1984’de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yazıcı, 1986’da, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “CHP’nin Niteliği ve Laiklik Politikası” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1995’te, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2000’de, “Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme” başlıklı teziyle doçentlik unvanına hak kazandı. 2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı. Pek çok yarışmada çeşitli derecelere sahip olan Yazıcı, bugüne kadar, anayasa hukukunun temel meseleleri, insan haklarının çeşitli boyutları, hükümet sistemleri, Türkiye’de demokratikleşme, sivilleşme, liberalleşme ve Türkiye siyasetinin çeşitli problemleri üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok panel ve sempozyumda tebliğ sunmuştur. 1988’den 1997’ye kadar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak, 1997’den 2012’ye kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ağustos 2012’den itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.​

Kitapları