Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Osman Can

1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Erzincan Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Almanya’nın Köln Üniversitesinde 1997 “Türk ve Alman Anayasa Hukukunda Cumhurbaşkanı” çalışmasıyla yüksek lisansını, 2000 yılında ise “Düşünce Özgürlüğünün Anayasal Sınırları” konulu karşılaştırmalı hukuk çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2001’de Erzincan Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku alanında öğretim üyeliğine başladı. 2003 yılında Türk-Alman Kamu Hukukçuları Forumunu kurdu ve Türkiye Koordinatörlüğünü üstlendi. 2010 yılında Hukukçular Derneği’nce Türkiye’de “yılın hukukçusu” ödülüne layık görüldü.  2011 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “yılın fikir adamı” ödülüne layık görüldü. 2011 Temmuzunda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyeliğine başladı. 30.4.2013 itibariyle Anayasa Hukuku Profesörü oldu.

Kitapları