Entelektüel yayıncılıkta yeni bir açılım.

Mehmet Fatih Aysan

2011 yılında University of Western Ontario Sosyoloji bölümünden doktorasını aldı. Yine aynı üniversitede 2010-2012 yıllarında öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Temel ilgi alanları çalışma sosyolojisi, demografi sosyal politika, refah devleti ve aile konularını kapsamaktadır. Mukayeseli çalışmaları Avrupa, Amerika ve Orta Doğu üzerine odaklanmaktadır. Dr. Aysan’ın akademik çalışmaları Population and Development Review, Canadian Journal of Sociology ve Routledge gibi saygın dergi ve yayınevlerinde yayımlanmıştır.

Kitapları